Ynglŷn â Greenweeds

Greenweeds yw’r enw ar y cwmni a sefydlais yn 2006 ar gyfer fy ngwaith tecstilau a digidol. Ar ôl gyrfa hir mewn TG, dorrais gŵys newydd i ddechrau gweithio fel gwneuthurwr proffesiynol, gan ddefnyddio ffelt wedi’i greu â llaw fel fy mhrif gyfrwng. Rwy’n ymroi i ddefnyddio cynhyrchion lleol, er mwyn creu ategolion ffasiwn a chartref arbennig a chyfoes.

Lorraine Pocklington, Tachwedd 2013

Tecstilau:  greenweeds.co.ukDigidol:  greenweeds.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Eco Crafts for 21st Century Living ~ Eco Grefftau i Fyw yn yr 21ain Ganrif