Ynglŷn â’r Prosiect

Datblygwyd y prosiect hwn i archwilio defnydd addurnol a gweithredol gwlân organig wedi’i ffermio yng Nghymru, a fydd yn cael ei liwio a’i brintio gan ddefnyddio llifynnau o blanhigion, a’u cyfuno ag elfennau eraill wrth greu gwrthrychau i’w harddangos.

Mae’r tudalennau hyn yn darparu dyddiadur ar-lein i’r prosiect, o’r gwaith cynllunio cychwynnol i lwyfannu’r arddangosfa ym mis Hydref 2014. Mae’n cynnwys gwybodaeth am gynhyrchu’r gwaith, gan gynnwys y darganfyddiadau a wnaed a’r technegau a ddatblygwyd. Ochr yn ochr â hynny, rwy’n gobeithio datblygu fy ffordd o feddwl am fyw effaith isel, y symudiad organig, ieir bach yr haf a thyfu gardd lifynnau!

Prototeip yw’r lle arddangos, sef Tŷ Solar, ar gyfer cartref pŵer solar cost isel a adeiladwyd o bren a dyfwyd yng Nghymru. Bydd y gwaith yn cael ei greu gyda chyn lleied o broses â phosibl, ac effaith isel fydd ganddo o safbwynt amgylcheddol: ond y gobaith yw y bydd ganddo effaith weledol uchel. Gan ddefnyddio deunyddiau ‘hynod leol’ byddaf yn ceisio dangos amlbwrpasedd a harddwch gwlân fel cyfrwng ac yn gobeithio syfrdanu ac ysbrydoli ymwelwyr i feddwl mwy am ddefnyddio ein hadnoddau naturiol mewn bywyd pob dydd.

funding-verticalCefnogir yr arddangosfa gan Brenda Squires o Rhosygilwen. Mae Brenda’n darparu Tŷ Solar i’w ddefnyddio fel lle arddangos ac, fel cleient, mae’n rhoi mewnbwn o ran dyluniad a datblygiad y gwaith hwn. Yn ogystal, mae Rhosygilwen yn darparu ffynhonnell blanhigion, a dyfwyd i bwrpas yn yr ardd â wal o’i chwmpas, ac a chwilotwyd o gwmpas yr Ystâd. Mae garddwr yr ystâd, John, wedi cytuno’n garedig i oddef fy mhresenoldeb yn yr ardd ac i’m helpu i ddatblygu’r ardd lifynnau ar gyfer y flwyddyn.

Ariennir y prosiect yn rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Eco Crafts for 21st Century Living ~ Eco Grefftau i Fyw yn yr 21ain Ganrif